Militærlogikkens 12 regler

Skriv ut

Om dette ikke er de offisielle militære reglene som faktisk skal følges, så er de i hvertfall flinke til å late som...

Regel #1
Mat og hvile er kun sekundære behov for en soldat. De primære behovene er springmarsj og armhevinger.

Regel #2
Jo mer en soldat refses, desto større motivasjon, samtidig som den positive innstillingen ovenfor sitt befal øker.

Regel #3
En soldats stridsdyktighet er direkte proporsjonal med ryggsekkens vekt og til fots tilbakelagt strekning, samt motsatt proporsjonal til mengden inntatt mat og hvile.

Regel #4
Dersom en soldat har liten tid på seg for å utføre en bestemt oppgave, gi ham mindre tid. Da rekker han å få det ferdig i rett tid.

Regel #5
Ingenting er umulig - det umulige tar bare litt lengre tid. Dersom noe tar lengre tid, trer Regel #4 automatisk i kraft.

Regel #6
Befalet har alltid rett - uansett.

Regel #7
Dersom befalet skulle ta feil, er det befalet selv som avgjør hvem som har rett.

Army

Regel #8
Dersom noe kan gjøres mer innfløkt er det befalets oppgave å påse at dette skjer.

Regel #9
Alt som er vanskelig eller ikke fungerer skal gjennomføres.

Regel #10
Det er alltid mer plass i ryggsekken.

Regel #11
Dersom kartet eller reglementet ikke er i overensstemmelse med virkeligheten, er det først kartet, så reglementet, som gjelder. Virkeligheten får tilpasse seg etter dette.

Regel #12
Er man sist gjelder det å skynde på.