Wife 1.0

Skriv ut

Oppgradering fra Girlfriend 1.0 til Wife 1.0

For en tid tilbake gjorde en venn av meg følgende. Han oppgraderte fra programmet Girlfriend 1.0 til Wife 1.0 og oppdaget at det nye programmet krevde så mye ressurser at det ble nesten umulig å kjøre andre programmer. Han oppdaget at programmet Wife 1.0 også genererer en såkalt Child-prosess, som i tiden fremover vil kreve enda mer ressurser av systemet. Ingen av disse faktorene var nevnt i manualen eller produktinformasjonen, men andre brukere har erfart liknende problemer med programmet. Wife 1.0 installerer seg på en slik måte, at det alltid vil ligge aktivt og kan overvåke andre systemaktiviteter.

Min venn har oppdaget at andre programmer som : "Pokernight 2.3", "Beerbash 4.0" og "Pubnight 7.0" ikke lenger lar seg kjøre, systemet krasjer og gir feilmeldingen «Du har utført en ulovlig operasjon» , dette på tross av at nevnte programmer tidligere har kjørt perfekt. En annen ulempe med Wife 1.0 er at man ikke kan velge bort uønskede Plug-ins som f.eks MotherInLaw 55.8 eller BrotherInLaw Betaversjon. Dessuten kan det nevnes at Wife 1.0 er meget fattig på funksjoner. Forslag til utbedringer i Wife 2.0:

- "Vis ikke denne meldingen en gang til"-knapp.
- Minimeringsknapp.
- En brukermanual som forklarer hvordan man avinstallerer Wife 1.0 uten å fjerne ressurser fra systemet.
Pregnant
For a unngå problemer med Wife 1.0, er det bedre å oppgradere til Girlfriend 2.0 i stedet. Det er bare en hake. Du kan ikke installere Girlfriend 2.0 på toppen av Girlfriend 1.0. Du må først avinstallere Girlfriend 1.0. Dette er en "Bugg" som burde være kjent. Det oppstår konflikter dersom begge versjoner skal dele de samme hardware-ressurser. Dette burde helt klart vært gjort noe med.

For å gjøre det hele meget komplisert er programmet Girlfriend 1.0 laget slik at ved en evt. avinstallasjon, vil fremdeles små fragmenter av programmet ligge tilbake i systemet og påvirke Girlfriend 2.0. Et irriterende moment her, er meldingsboksene som forteller fordelene ved å holde seg til Wife 1.0. Wife 1.0 har også en udokumentert "Bugg". Om du prøver å installere Mistress 1.1 før du avinstallerer Wife 1.0, kommer Wife 1.0 til å slette alle MsMoney-filene og så avinstallere seg selv helt automatisk. Deretter vil det være umulig å kjøre Mistress 1.1 fordi systemet har for få ressurser.

For å unngå nevnte "Bugg", prøv a installere Mistress 1.1 på et helt annet system og kjør aldri filoverføringer eller nettverk-tilkoblinger. Unngå også Shareware som f.eks OneNightStand 2.0 som kan inneholde virus som påvirker Wife 1.0. En annen løsning er å kjøre Mistress 1.1 via en Internetprovider under falsk identitet. Men selv her bør du se opp for virus.